4.1.3 Sisustustyöt 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii laatimaan annettujen lähtötietojen perusteella sisustussuunnitelman sekä siihen liittyvät työohjeet. Opiskelija oppii laatimaan suunnitelmaan piirustuksia, työselosteita sekä muita ohjeita. Työskentelyssä opiskelija osaa piirtää käsin sekä käyttää tietokoneavusteisia ohjelmia. Opiskelija osaa selittää suullisesti ja kirjallisesti suunnitteluun liittyvät työvaiheet sekä esitellä työn asiakkaalle. Opiskelija osaa toteuttaa suunnitelman tai sen osan.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • sisustaa monipuolisesti sisätiloja ohjeiden ja piirustusten mukaan
 • tarvittaessa osallistua kohteen suunnitteluun yhteistyössä suunnittelijan ja asiakkaan kanssa.
 • toimia työssään piirustusten, työselitysten ja ohjeiden mukaan
 • selostaa kuvallisesti, kirjallisesti tai suullisesti tehtävän työn
 • toimia asiakaslähtöisesti
 • toteuttaa sisustus kokonaisuuden käyttäen erilaisia työmenetelmiä ja materiaaleja
 • soveltaa ja hyödyntää väri- ja valo-opin teorioita käytännön sisustustehtävissä
 • käyttää ja hyödyntää alan tietotekniikkaa
 • piirtää yksinkertaisia teknisiä piirustuksia käsin sekä tietokoneella cad-ohjelmalla
 • vertailla ja soveltaa tavallisimpien sisustusmateriaalien, tuotteiden ja työtapojen ominaisuuksia,
  kuten kustannuksia, laatua, ekologisuutta ja esteettisyyttä sisustustyössä
 • laatia tarjouspyynnön ja tehdä tarjouksen
 • tunnistaa ja selostaa keskeisten sisustustyylien piirteitä
 • tunnistaa ja selostaa eri aikakausien rakennusten piirteitä
 • toimia taloudellisesti ja yleisten työturvallisuusmääräysten mukaan.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita sisustajalle tyypillisten käsityökoneiden ja maalaustöissä yleisesti käytettävien koneiden, laitteiden ja välineiden turvallinen peruskäyttö.
Maalaus- ja päällystystöiden perusteet on oltava opiskelijalla hallinnassa. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus sisustustöihin”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toteutetaan lähiopetuksena sekä itsenäisinä oppimistehtävinä.
Tutustutaan alan messuihin ja tavarantoimittajien näyttelytiloihin.

 

 

 

 

Työskentely alan työpaikassa, muut sisustusalan koulutukset ja näytön suorittaminen

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli ja Tieto- ja viestintätekniikka sekä yrittäjyys ja yritystoiminta.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Osallistuminen yrittäjyyden projektiin

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi