Tutkinnon osan arviointi

SISÄRAKENNUSTÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa tekemällä itsenäisesti tai työparin kanssa sisustustöihin liittyviä rakennustöitä.
Opiskelijan on osattava työselostuksen tai muiden suunnitteluohjeiden mukaisesti toteuttaa annettu sisärakennustyö.
Työkokonaisuuteen tulee sisältyä ainakin kevyen väliseinän rakentamista ja huonetilan listoittamista. Näyttö voi pitää sisällään kevyen väliseinän rakentamista, seinä- tai kattopintojen panelointia ja listoitusta tai muuta sisärakentamisen tyypillisiä tehtäviä.

Opiskelija laskee työssään tarvittavan materiaalimäärän ja työhön kuluvan ajan.

Opiskelija laatii työstään näyttösuunnitelman ja lähettää sen ohjaavalle opettajalle. Opettaja hyväksyy suunnitelman.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT sisustusalalla
Muuta tietoa