Tutkinnon osan arviointi

ARVOKULJETUSTEHTÄVISSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näytössä opiskelija tekee huonekaluteollisuudessa käytettävin materiaalein ja työtavoin istuinhuonekalujen pohjarakenteita, pehmustuksia, ompeluja ja päällystyksiä valmistamalla vähintään kevyen lepotuolin pohjajoustoista päällystykseen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista arvioidaan heti opintojen alkaessa.
Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen mainittujen opintojen tai tunnustettavaa osaamista koskevan toimintakokonaisuuden alkamista.

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä.

Muuta tietoa