Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Näyttely- ja esittelytilan suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Verhoilun erikoistyöt Opiskelija tuntee useimmat verhoilun erikoistyöt, piiputukset, jaot ja napitukset ja oppii erikoistöiden perusperiaatteet. Opiskelija tekee asiakas- ja harjoitustöitä ja perehtyy aiheesta tehtyyn materiaaliin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa itsearviointiin ja dokumentoimaan harjoitustyöt e-Portfolioon.

Muuta tietoa Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.