Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman yhteinen osa

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015

Opetussuunnitelma sisältää toimenpiteet siitä, miten koulutukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet saavutetaan ja miten opiskelijat saavuttavat perustutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen. Helsingin kaupungin ammatillinen koulutus toteutetaan Stadin ammattiopistossa. Opetussuunnitelman yhteinen osa ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja koskevan yhteisen osan sekä tutkintokohtaisesti eriytyvät osat:

Osana opetussuunnitelman yhteistä osaa ovat seuraavat liitteet: