2.3 Pedagogiset periaatteet

Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa oppimisympäristöjen ja pedagogiikan yleisenä lähtökohtana on opiskelijoiden erilaisten tarpeiden, vahvuuksien ja valmiuksien huomioon ottaminen. Pedagoginen oppimisympäristö muodostuu opetuksen, ohjauksen ja vuorovaikutuksen esteettömyydestä, osaamisen hankkimisen ja opetusmateriaalien esteettömyydestä sekä arvioinnin esteettömyydestä. Osaamisen hankkimiseen ja pedagogiikan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sisältyy myös se periaate, että jokaisella on oikeus oppia, opiskella ja saada opetusta omien valmiuksiensa mukaisesti.

Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa opetuksen ja opetussuunnitelman lähtökohtana on näkemys jokaisen ihmisen arvokkuudesta ja yksilöllisyydestä. Jokaisella on oikeus opiskella ja kehittyä ammatillisesti oman henkilökohtaisen elämäntilanteensa, persoonallisuutensa ja lähtökohtiensa mukaan.

2.3.1 Oppimiskäsitys

2.3.2 Osaamisperusteisuus pedagogiikkaa ohjaavana periaatteena

2.3.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja tulevaisuuden taidot