3.3 Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuva ja työsuhteeseen perustuva tutkinnon suorittamisen muoto, jossa opiskelijan osaamista täydennetään oppilaitoksen tietopuolisilla opinnoilla. Tietopuoliset opinnot opiskellaan omassa oppilaitoksessa tai ne hankitaan kilpailutuksen kautta kumppanioppilaitoksilta. Oppisopimuksella voidaan suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutkinnossa osaaminen voidaan osoittaa tutkintotilaisuuksissa tai ammattiosaamisen näytöissä.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Oppisopimukseen kirjataan sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan tai johon oppisopimuskoulutus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Oppisopimukseen kirjataan myös työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen määrä sekä sovitaan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa toteutettavista opiskelupäivistä, maksaa oppisopimuskeskus opiskelijalle päivärahan.

Oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon rakenne on sama kuin luvussa 3.1. ja 3.2.

Oppisopimuksen liitteenä olevaan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan dokumentoidaan kullekin opiskelijalle henkilökohtaistetut opinnot, tutkinto ja tutkinnon suorittamismuoto. Opiskeluohjelman laatimisesta vastaa koulutustarkastaja.

Erityisesti nuorille suunnatuissa oppisopimusväylissä koulutus suoritetaan peruskoulutuksena. Opiskelija voi aloittaa ammatillisen perustutkinnon oppisopimuksella suoraan peruskoulun jälkeen tai siirtyä oppisopimukseen joustavasti oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta (x+y -malli). Ammatilliseen peruskoulukseen valmentava koulutus sisältää oppisopimuksen ennakkojakson, jonka aikana opiskelija pääsee tarkemmin perehtymään oppisopimukseen koulutusmuotona.

Erilaisista oppisopimuskoulutuspoluista löytyvät tarkemmat kuvaukset luvusta 5.5. Yksilölliset opintopolut.

oppisop_polku