1 Helsingin kaupunki ammatillisen koulutuksen järjestäjänä

Helsingin kaupungin ammatillista koulutusta järjestetään Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa, johon kuuluu oppisopimuskeskus.

Helsingin kaupunki järjestää nuorille suunnattua ammatillista peruskoulutusta ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisille ammatillista koulutusta, jossa on mahdollisuus suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillista koulutusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

1.1 Helsinki toimintaympäristönä

1.2 Helsingin strategiset painopisteet

1.3 Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa

1.4 Ammatillisen koulutuksen organisaatio

1.5 Yhteistyö

1.5.1 Työelämäyhteistyö ja koulutuksen ennakointi

1.5.2 Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa

1.6 Opiskelijaksi hakeutuminen ja opiskelijaksi ottamisen lähtökohdat