1.5.2 Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa

Pääkaupunkiseudun kunnat ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmässä, jossa Helsinki toimii puheenjohtajana. Yhteistyön tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja tehokkuuden lisääminen, pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn edistäminen, sekä nuorten koulutustakuuseen vastaaminen. Tavoitteena on myös edistää pääkaupunkiseudun erityispiirteet huomioon ottavaa ammatillisen koulutuksen edunvalvontaa valtionhallinnon suuntaan sekä lisätä elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Helsingin kaupunki on tehnyt yhteistyössä muiden helsinkiläisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa koulutuksen järjestäjien alueellisen kehittämissuunnitelman (AmKesu), jota Helsinki koordinoi. Helsingin AmKesussa lähtökohtana ovat olleet Helsingin alueelliset erityispiirteet, joita kaikki helsinkiläiset koulutuksen järjestäjät kohtaavat. Tavoitteena on rakentaa yhteisiä linjauksia ja yhteistä tahtotilaa koulutuksen järjestäjien välillä, jotta ammatillinen koulutus pystyisi entistä tehokkaammin palvelemaan Helsingin koulutus- ja työelämätarpeita. Helsingin AmKesun lisäksi Helsingin kaupunki on mukana myös Uudenmaan AmKesussa.

Oppisopimuskoulutuksessa Helsingin kaupunki tekee yhteistyötä yli 80:n eri puolella Suomea olevan koulutuksen järjestäjän kanssa kilpailuttamalla ja hankkimalla tietopuolista koulutusta eri aloilta.

Helsingin kaupunki on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n jäsen. AMKE on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Sen tärkein tehtävän on ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen yhdessä jäsenistönsä kanssa. Helsingin kaupunki on myös Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n jäsen. Opso ry:n tehtävänä on edistää oppisopimusopiskelijoiden, työnantajien/yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteisiä etuja sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Lain myötä kunta tarjoaa psykologi- ja kuraattoripalvelut kaikille kunnan alueella toimiville ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Tätä toimintaa seurataan ja kehitetään ammatillisen yhteistyöryhmän muodossa.

Helsingin kaupungin omien oppilaitosten ja koulujen välinen yhteistyö on monipuolista. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa tehdään systemaattista ja pitkäkestoista yhteistyötä, jota Helsingin kaupungin opetusvirasto koordinoi sujuvan toiselle asteelle siirtymisen varmistamiseksi. Stadin ammattiopisto järjestää erilaisia projekteja ja tapahtumia, joihin peruskoululaisilla on mahdollisuus osallistua yhdessä Stadin ammattiopiston opiskelijoiden kanssa. Lisäksi Stadin ammattiopisto järjestää yhdessä kaupungin peruskoulujen kanssa perusopetuksen lisäopetusta, joka tarjoaa nuorelle mahdollisuuden korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Ohjeita peruskoulujen ja toisen asteen yhteistyöhön löytyy Oppimisen tuen suunnitelmasta.

Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitokset, Stadin ammattiopisto sekä Helsingin aikuislukio ja 11 päivälukiota tekevät yhteistyötä mm. opetuksen kehittämisessä sekä joustavien opinto-polkujen suunnittelussa. Stadin ammattiopiston ja lukioiden välinen yhteistyö lisää opiskelijan mahdollisuutta valita lukio-opintoja osaksi tutkintoa ja mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittamisen. Se helpottaa myös jatko-opintoihin hakeutumista ammatillisen perustutkinnon jälkeen.

Stadin ammattiopisto tekee yhteistyötä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa sekä yhteisillä hankkeilla että ammatillisten erityisoppilaitosten lakisääteiseen kehittämistehtävään liittyen.

Stadin ammattiopisto tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Yhteistyön tavoitteina ovat opintojen suorittaminen korkeakoulussa jo ammatillisten opintojen aikana sekä katkeamattomat opintopolut siirryttäessä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin.