Työskentely kansainvälisessä ympäristössä

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija vahvistaa kansainvälisyysosaamistaan työssäoppimisjaksolla ulkomailla tai kansainvälisyyosaamista vaativassa työssäoppimispaikassa kotimaassa.
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 •  hallitsee työssä tarvittavan tiedon ja soveltaa sitä kansainvälisessä työyhteisössä
 • Osaa työskennellä alan kansainvälisyysosaamista vaativissa tehtävissä
 • osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti työkulttuurin edellyttämällä tavalla.
 • Osaa ottaa huomioon tuotannon, tuotteen tai palvelun kansalliset ja kansainväliset laatuvaatimukset
 •  tietää kulttuurin merkityksen työskenneltäessä kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • tietää kestävän kehityksen, yrittäjyyden, ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden vaikutuksia oman alansa toiminnassa kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • Osaa arvioida työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän ja työvälineiden sekä materiaalien valintaa ja käyttöä
 • Osaa kommunikoida työyhteisössä ja asiakkaan kanssa vieraalla kielellä
 • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
 • osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • Osaa huomioida työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden kulttuurisen taustan ja perustelun
 • Osaa arvioida ja hyödyntää kansainvälisyysosaamistaan työn ja työympäristön kehittämisessä sekä ongelmanratkaisussa
 • Osaa toimia alan kansainvälisissä verkostoissa
Kirijakso Ei ammattitaitovaatimuksia
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksona ulkomailla tai kotimaassa oman alan työssäoppimispaikassa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Taitoon.

Osaaminen arvioidaan pakollisen tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön yhteydessä

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset ja vapaasti valittavat opinnot
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 1-5 osp, Vierasta kieltä kansainvälisessä ympäristössä 1-5 osp, Työelämätaidot 1 osp, KV-valmennus 2 osp, KV-päiväprojekti 2 osp, Arkioppimista kansainvälisessä ympäristössä 1 osp
Muuta tietoa

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi