Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen KV-polulla1-5 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 1-5 osp
Tutkinnon osan kuvaus Kansainvälisyyspolun kulttuuriopinnot kerryttävät opiskelijan kansainvälisyysosaamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Osaamistavoitteet

KV-tutorointikoulutus

1 osp

 

 

 

 

 

 

KV-tutorointi 1-4 osp

Opiskelija oppii toimimaan isäntänä Suomeen tuleville kansainvälisille vieraille.  Opiskelija oppii toimimaan kohteliaasti ja perehdyttämään vieraat suomalaisiin tapoihin ja kulttuuriin.  Opiskelija:

 • tietää oman kulttuurinsa tunnuspiirteitä
 • osaa esitellä kotikaupunkinsa kulttuuria kansainvälisille vieraille
 • osaa suunnitella kansainvälisille vieraille ohjelmaa
 •  osaa toteuttaa tutortoimintaa suunnitelmansa mukaan.
 •  osaa kehittää toimintaansa tarvittaessa
 •  edistää tasa-arvoista ja yhdenvertaista kulttuurista ilmapiiriä
 •  suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää tutortoimintaa

Opiskelija harjaantuu kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen toimimalla KV-tutorina saapuvalle opiskelijalle tai esittelemällä oppilaitosta kansainvälisille vieraille. Opiskelija:

 • tuntee oman maansa kulttuuria
 •  osaa toimia tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen
 •  osaa toimia hyvässä vuorovaikutuksessa eri kulttuurista tulevien vierailijoiden kanssa vieraalla kielellä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kulttuuria ja koulutusta esittelevää ohjelmaa
 •  osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutortoimintaa ja kehittää sitä edelleen
 •  kehittää tasa-arvoista ja yhdenvertaista kulttuurista ilmapiiriä ihmisten keskuudessa
Kirijakso Ei ammattitaitovaatimuksia.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin KV-tutorointikoulutuksiin ja toteuttaa siellä annetut tehtävät aiheista:

 • mitä tapahtuu, kun kuulet että vaihto-opiskelija/ KV-vieras tulee?
 • kansainvälisten opiskelijoiden ja vieraiden vertaistuki ja ohjaaminen.
 • Käytännön asiat
 • Kulttuuriherkkyys
 • mitä vaihto-opiskelijoiden kanssa voisi tehdä? kulttuurishokki
 • toisen saappaisiin astuminen
 • kun sanat eivät riitä (jos yhteinen kieli/ymmärrys ei toimi, kuinka pärjätä elekielellä /pantomiimi)
 • toimiminen vieraalla kielellä ja kielen käyttäminen kansainvälisessä porukassa
 • suomalaisuus ja kulttuureihin sidotut tavat

KV-tutorointi opinnot opiskelija suorittaa itsenäisesti toimien tutorina kansainvälisille vieraille dokumentoiden osaamistaan digitaaliseen portfolioon. Opiskelija:

 • Suunnittelee kansainvälisille vieraille suunnatun ohjelman joko yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa ja hyväksyttää tämän kirjallisen suunnitelmansa opettajalla
 • toteuttaa kansainvälisille vieraille suunnitellun ohjelman joko yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa.
 • kerää kansainvälisiltä vierailta palautetta toiminnastaan.
 • tekee arvioinnin suunnitellusta ja toteutetusta ohjelmasta ja arvioi siinä omaa osaamistaan koko prosessin ajalta.
 • opiskelija pitää tuntipäiväkirjaa suorituksensa ajan
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Opintoihin voidaan integroida myös vieraan kielen valinnaisia yhteisiä opintoja.
Muuta tietoa