KV-päiväprojekti 2 osp

KV-päiväprojekti
Opintojakson kuvaus Opiskelija kartuttaa tietoaan Stadin ammattiopiston kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista osallistumalla oppilaitoksen KV-päivän suunnitteluun ja toteutukseen
Osaamistavoitteet

 

  • Opiskelija osaa suunnitella ryhmässä KV-päivän muille opiskelijoille
  • Opiskelija osaa markkinoida tapahtumaa oppilaitoksen opiskelijoille
  • Opiskelija osaa kerätä palautetta tapahtumasta ja hyödyntää sitä tapahtumasuunnittelussa

 

Kirijakso
Opintojakson sijoittuminen vapaasti valittavat tutkinnonosat

Opintojakson toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelijat toteuttavat yhdessä toimialojen KV-vastaavien kanssa Stadin ammattiopiston KV-päivän Opiskelija osallistuu osana ryhmää tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.