Arkioppimista kansainvälisessä ympäristössä 1 osp

Arkioppimista kansainvälisessä ympäristössä 1 osp

Opintojakson kuvaus Opiskelija kuvaa kansainvälisellä polulla tapahtunutta kehitystä digitaaliseen portfolioon kuvin, videoin tai kirjallisesti
Osaamistavoitteet

 

 

 

 

 

 

  • Opiskelija on kiinnostunut uuden oppimisesta
  • Opiskelija suorittaa kansainvälisen työssäoppimisjakson ja osallistuu sen valmisteluun ja arviointiin suunnitelmallisesti.
  • Opiskelija toimii suvaitsevasti ja sopeutuvasti vieraassa kulttuurissa
  • Opiskelija luottaa omaan selviytymiseen
  • Opiskelija kehittää ongelmanratkaisutaitojaan
Kirijakso
Opintojakson

sijoittuminen

Vapaasti valittavat opinnot

Opintojakson

 toteutustavat ja oppimisympäristöt

  • Opiskelija osoittaa halua oppia ja kiinnostusta uutta kohtaan valitsemalla KV-polun ja hakeutumalla KV-vaihtoon/KV-tutoriksi.
  • Opiskelija osoittaa projektiosaamista, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista osallistumalla polun osien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hän saavuttaa henkilökohtaisen polun oppimistavoitteet.
  • Opiskelija osoittaa verkosto-osaamista ja ongelmanratkaisutaitoja toimimalla vieraassa työympäristössä vieraalla kielellä ja mahdollisesti moniammatillisessa ryhmässä.
  • Opiskelija osoittaa suvaitsevuutta ja sopeutuvuutta toimiessaan vieraassa kulttuurissa ammatillisesti.
  • Opiskelija osoittaa luottamusta omaan selviytymiseen ja kasvattaa itsetuntemustaan suorittamalla työssäoppimisjakson itselle vieraassa työkulttuurista.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
 –