2.1 Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

AV-viestinnän perustutkinnossa opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon peruspolun jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen opinnot alkavat pakollisella tutkinnon osalla Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen (45 osp), joka antaa laaja-alaiset perusteet AV-viestinnän alan eri tehtäviin. Tämän jälkeen opinnoissa painottuvat oman suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opinnot.

Opiskelija voi muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaan peruspolun opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) kautta kaikissa opintojensa vaiheissa.

Opintojen alussa opiskelijalle laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on opiskelijan kehittymissuunnitelma, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin eli opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. HOPS:ia  päivitetään koko koulutuksen ajan.

Opiskelija voi myös suorittaa tutkintonsa erilaisilla yksilöllisillä poluilla, joiden muodostumista esitellään luvussa 3.9 Yksilölliset polut.