2.3 Yrittäjyysosaaminen

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyysopintoja, mikä ohjaa opiskelijaa yrittäjämäiseen toimintatapaan. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja asenne, joka ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, oma-aloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja luovuutena. Näiden ominaisuuksien kehittymistä tuetaan erilaisilla opetusmenetelmillä ja oppimisympäristöllä koko opintojen ajan.

AV-viestinnän alalla  toimiminen yrittäjänä tai freelancerina on tavallista ja työllistyminen tapahtuu usein yrittäjyyden kautta. Yrittäjyystaitoja edellyttävät myös työtehtävät alalle tyypillisissä pienissä yrityksissä, joissa itseohjautuvuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä työntekijän ominaisuuksia.