2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan työelämässä oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista.Työssäoppimisjakson sijoittuminen opinnoissa  vaihtelee eri AV-viestinnän suuntautumisvaihtoehdoissa. Sen sijoittumisen voi tarkistaa suuntautumisvaihtoehtojen peruspolkujen ajoituskaavioista. Työssäoppiminen edellyttää sekä AV-viestinnän alan perustaitojen että oman suuntautumisalan perusteiden osaamista. Yleensä se ajoittuu toiselle tai kolmannelle opintovuodelle. Työssäoppimisen voi suorittaa myös osittain tai kokonaan ulkomailla. Se voi olla osa Kansainvälisyyspolkua.

Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppimispaikka etsitään ensisijaisesti itsenäisesti. Työnhaku ja oman osaamisen markkinointi on osa työssäoppimiseen liittyvää osaamista. Työssäoppimisen ohjaaja antaa tähän tehtävään tukea.

AV-viestinnän alan työssäoppiminen tehdään pääasiassa yhtenä pitkänä jaksona, koska alan työpaikat edellyttävät usein pitempijänteistä sitoutumista ja työntekijän kouluttamista työtehtäviin. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä työssäoppimisjaksonsa yhdessä tai useammassa työpaikassa.