3.3 Digitaalisen viestinnän peruspolun tutkinnonosat

Digitaalisessa viestinnässä opiskellaan laajasti digitaalisen median tuotteiden toteuttamista, kuten animaatiota (2D- ja 3D-animaatio), verkkojulkaisuja ja web-ohjelmointia.

Opiskelija valitsee digitaalisen viestinnän (DIV) suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Peruskoulupohjaisilla (PK) ja ylioppilaspohjaisilla (YO) opiskelijoilla tutkinnot rakentuvat eri tavoin. Yo-pohjaisten opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

DIGITAALINEN VIESTINTÄ PK-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 

 151104AJOITUSKAAVIOT_div_pk

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Julkaisun suunnittelu 15 osp

Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen 30 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Graafisen tuotannon toteuttaminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp:

Vapaasti valittavat 10 osp

DIGITAALINEN VIESTINTÄ YO-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio

 151104AJOITUSKAAVIOT_div_yo

Ammatilliset tutkinnon osat 120 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Julkaisun suunnittelu 15 osp

Verkkopalveluiden tuotannon toteuttaminen 30 osp

Graafisen tuotannon toteuttaminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 3 osp:

Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen: Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Työelämätaidot 1osp ja Yrittäjyys 1 osp