3.5 Pelialan peruspolun tutkinnonosat

Pelialan suuntautumisvaihtoehdossa opitaan pelituotannon eri työvaiheet ja kulku. Opintoihin kuuluu mm. 2D- ja 3D-animaatiota, hahmo- ja pelisuunnittelua ja  ohjelmoinnin perusteita.

Opiskelija valitsee pelialan suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Peruskoulupohjaisilla (PK) ja ylioppilaspohjaisilla (YO) opiskelijoilla tutkinnot rakentuvat eri tavoin. Yo-pohjaisten opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

PELIALA PK-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio
 
pelialan ajoituskaavio (pk)
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Pelituotannon toteuttaminen 30 osp

Mobiilipelituotannon toteutaminen15 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Vapaasti valittavat 10 osp

PELIALA YO-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio

Pelialan ajoituskaavio (pk)

Ammatilliset tutkinnon osat 120 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Pelituotannon toteuttaminen 30 osp

Mobiilipelituotanto 15 osp

Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 3 osp:

Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen: Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Työelämätaidot 1osp ja Yrittäjyys 1 osp