3.6 Tehostetuotannon peruspolun tutkinnonosat

Tehostetuotannon suuntautumisvaihtoehdossa elokuva- ja videotuotannon opinnoissa keskeisiä ovat liikkuvan kuvan erilaisten tehoste- ja jälkikäsittelytekniikoiden opiskelu, kuten animaatio-, efekti- ja green screen -osaaminen.

Opiskelija valitsee tehostetuotannon suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Suuntautumisvaihtoehto on ylioppilaspohjainen. Aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

TEHOSTETUOTANTO YO-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 

Tehostetuotannon ajoituskaavia (yo)Ammatilliset tutkinnon osat 120 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Netti-tv:n toteuttaminen 15 osp

Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp

Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30
/muu ammatillinen tutkinnon osa työssäoppimisen sisällön mukaan 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 3 osp:

Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen: Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Työelämätaidot 1osp ja Yrittäjyys 1 osp