3.7 Valokuvauksen peruspolun tutkinnonosat

Valokuvauksen suuntautumisvaihtoehto antaa perustiedot ja -taidot valokuvaamisesta, kuvankäsittelystä, studiokuvauksesta, valaisusta ja kuvan käytöstä eri medioissa.  Myös videokuvaus ja multimediatekniikat ovat kiinteä osa opintoja.

Opiskelija valitsee valokuvauksen suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Suuntautumisvaihtoehto on ylioppilaspohjainen. Aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

VALOKUVATUOTANNON YO-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 
ajoituskaavio_valokuva_pk

VALOKUVATUOTANNON YO-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 
Valokuvauksen ajoituskaavio (yo)

Ammatilliset tutkinnon osat 120 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Valokuvauksen ammattiprojektien toteuttaminen 15 osp

Valokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp

Kuvankäsittelyn toteuttaminen 30 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 3 osp:

Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen: tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: työelämätaidot 1osp ja yrittäjyys 1 osp