3.4 Liikkuvan kuvan peruspolun tutkinnonosat

Liikkuvan kuvan suuntautumisvaihtoehdossa opitaan kattavasti elokuva- ja videotuotannon työprosessi.

Opiskelija valitsee liikkuvan kuvan suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Peruskoulupohjaisilla (PK) opiskelijoilla ja ylioppilaspohjaisilla (YO) opiskelijoiden tutkinnot rakentuvat eri tavoin. Yo-pohjaisten opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

LIIKKUVA KUVA PK-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 

Liikkuvan kuvan ajoituskaavio (pk)
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp

Dokumentti- ja reportaasituotannon toteuttaminen 15 osp

Televisiotuotannon toteuttaminen 30 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp:

Vapaasti valittavat 10 osp

LIIKKUVA KUVA YO-OPISKELIJAT

 Ajoituskaavio

 
Liikkuvan kuvan ajoituskaavio (yo)