3.8 Äänen peruspolun tutkinnonosat

Äänen suuntautumisvaihtoehto sisältää laaja-alaiset äänen perusteet ja laitetekniset opinnot. Opinnot etenevät aina vaativimpiin äänitys-, editointi- ja valmiin esityksen viimeistelytehtäviin asti. Suuntautumisvaihtoehto antaa myös perustiedot mm. musiikin teknologiasta, internetin ja pelien äänimaailmasta sekä äänen esitystekniikasta.

Opiskelija valitsee äänen suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Peruskoulupohjaisilla (PK) opiskelijoilla ja ylioppilaspohjaisilla (YO) opiskelijoiden tutkinnot rakentuvat eri tavoin. Yo-pohjaisten opiskelijoiden aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

ÄÄNI PK-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 

Äänen ajoituskaavio (pk)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Äänityön projektityöskentely 15 osp

Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp

Studio- ja saliäänituotannon toteuttaminen 30 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp:

Vapaasti valittavat 10 osp

ÄÄNI YO-OPISKELIJAT

 Ajoituskaavio


Äänen ajoituskaavio (yo)

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Äänityön projektityöskentely 15 osp

Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp

Studio- ja saliäänituotannon toteuttaminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 3 osp:

Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen: Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Työelämätaidot 1osp ja Yrittäjyys 1 osp