4.2.17 Televisiotuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Suoritetaan työpaikoilla. Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan televisio- ja elokuva- tai muun mediatuotannon eri työtehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 •  toimia osana monikameratuotantoa omassa roolissaan studio- ja ulkotuotannoissa
 • toimia omassa roolissaan liikkuvassa kuvausryhmässä
 • valita ja perustella oikeat työvälineet erilaisiin tuotantoihin
 • tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä
 • etsiä ja hyödyntää tarvittaessa arkistomateriaalia
 • käsitellä tallennettua aineistoa editointiohjelmistossa ja toimia eettisesti aineiston käsittelyssä
 • noudattaa aikatauluja lähetystoiminnassa
 • lukea ajolistoja monikameratuotannossa
 • ottaa huomioon jakelukanavien vaatimukset työn eri vaiheissa
 • versioida kuva- ja äänimateriaalia eri julkaisukanaviin
 • arkistoida tuottamansa materiaalin
 • toimia asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti erilaisissa tuotannoissa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan pitää hallita kuvauksen, editoinnin ja valaisun osalta perustaidot hyvin. Näitä taitoja opitaan esimerkiksi seuraavissa tutkinnon osissa: Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45osp, Video- ja elokuvatuotanto 30 osp, Dokumentti- ja reportaasituotanto 15 osp.
Tutkinnon osan sijoittuminen Toisen vuoden 4. jakso ja kolmannen vuoden  1. jakson aikana.

Liikkuvan kuva ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Alan työtehtävissä työpaikoilla eli työssäoppimassa
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työelämää vastaavat tehtävät voidaan järjestää myös oppilaitoksessa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiä opintoja.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:

Opiskelija hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö:

Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti.

Kestävä kehitys:

Opiskelija toimii työssään kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.

Teknologia ja tietotekniikka:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Yrittäjyys 
Työharjoittelussa opiskelija saa kokemusta työelämästä ja sitä kautta yritysmaailmasta ja jakso edesauttaa verkostoitumisessa ja työllistymisessä opiskelun jälkeen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi