Tutkinnon osan arviointi

TELEVISIOTUOTANNON OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näyttö suoritetaan työpaikalla työnantajan ja työssäoppimisen ohjaajan hyväksymällä näyttötehtävällä. Näyttötehtävät vaihtelevat työpaikkojen suuntautumisen mukaan.

Pääsääntöisesti näytön arviointikeskusteluun osallistuu opiskelija ja työpaikan työssäoppimisen ohjaaja sekä ohjaava opettaja.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan toimittamien työnäytteiden ja prosessikuvausten yms. dokumentaation perusteella.
Muuta tietoa Opintoihin kuuluu vähintään 30 osp työssäoppimista.