Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Opiskelija osaa toimia edupelituotannon tuotantoryhmässä omassa roolissaan. Opiskelija osaa tehdä tuotantosuunnitelman.

EDUPELIN ESITUOTANNOSSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Sähköiset oppimateriaalit Opiskelija ymmärtää sähköisten oppimateriaalien merkityksen ja tavoitteet. Opiskelijalla on perustiedot sähköisten oppimateriaalien tuotannon kulusta.
Edupelin esituotanto
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

Opiskelija ymmärtää lokalisoinnit vaatimukset tuotannon suunnittelussa ja osaa toteuttaa tuotannosta erilaisia kieliversioita.Opiskelija tuntee yleisimmät julkaisukanavat ja –alustat ja ymmärtää niiden vaatimukset tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa.

EDUPELIN TUOTANNOSSA JA JULKAISUSSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Edupelituotanto Opiskelija osaa toimia edupelituotannossa omassa roolissaan suunnittelun, grafiikan tai ohjelminnin alueilla.
Lokalisointi
Julkaisukanavat ja -alustat
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi