4.2.24 Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen (ääni) 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii elokuvan ammattimaisen äänituotannon työprosessin, työtehtävät ja työympäristön. Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja, kuten ei-lineaarista työprosessia tuotantoverkkoympäristössä.

Näitä elokuvatuotannossa opittuja taitoja opiskelija oppii hyödyntämään myös muussa audiovisuaalisen alan äänityöskentelyssä, kuten peli- ja animaatiotuotannoissa.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan opiskelijatyöryhmässä työskennellen elokuvan ääniraidan julkaistavaksi elokuvateatteriin.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, äänituotannon ilmaisullisia mahdollisuuksia, laatimaan ja toteuttamaan äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan elokuvan monikanavaisen ääniraidan.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa
 • käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa
 • valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt
 • säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa
 • käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa
 • käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita
 • käyttää ammattimaista komentokieltä
 • toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studio-olosuhteissa
 • toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studio-olosuhteissa
 • siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden
 • tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen
 • tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti.
Kirijakso

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ammattimaisessa äänityöympäristössä työskentely. Hänellä tulee olla voimassa äänistudiossa vaadittavat studioajokortit sekä kokemusta ammattimaisesta kenttä-äänityksestä. Hänen tulee hallita lineaarisen television äänen jälkituotantoprosessin ammatilliset perusteet tai vastaava ammatillinen osaaminen.
Tutkinnon osan sijoittuminen

2. vuonna

Äänen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen elokuvaäänistudioissa sekä työskentelynä lokaatioissa. Projektityönä laaditaan harjoituselokuviin äänisuunnitelma, toteutetaan se sekä miksataan elokuvan monikanavainen äänraita julkaistavaksi elokuvateatterissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lähiopetusta sekä työskentelyä pienryhmissä opettajan aktiivisessa ohjauksessa. Työskentelyssä käytetään ammattialan äänistudioympäristöjä laitteineen.  Tietokoneohjelmistoja käytetään ääniraidan koostoon ja äänityöskentelyyn. Tutkinnon osassa opitaan myös ammattimainen työskentely elokuvaäänen tuotantoverkkoteknologian parissa.

Harjoituselokuvat toteutetaan muutaman opiskelijan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä alan työroolia tutkinnon osan aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Voidaan suorittaa työelämässä tai esittämällä osaamisportfolio
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Osioon voidaan integroida esimerkiksi:
Tieto- ja viestintätekniikka
Matematiikka
Englanti
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa toteutetaan esimerkiksi elokuvaprojektin äänen jälkityöt yhteistyössä oppilaitoksen muiden luokkien kanssa. Kukin luokka työskentelee omassa ammattiroolissaan tuotannon aikana.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
oman työn laadun arvioiminen sekä avaintaitojen hallinta

Ammattietiikka:
Ammattimaisten, korkeiden teknisten  sekä taiteellisten laatukriteereiden sekä eettisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Estetiikka:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi