4.2.21 Verkkojulkaisun tuotantotehtävissä toimiminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan erilaisissa verkkojulkaisun tuotantotehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen nettisivuston
 • muokata tekstit ja kuvat sähköisiin julkaisuihin
 • ymmärtää, mitä tarkoittaa käytettävyys verkkoympäristössä
 • ymmärtää verkkojulkaisun erityispiirteet tekstin ja kuvan tuottamisen suhteen
 • osaa ottaa huomioon verkkoon tarkoitetun aineiston vaatimukset (fontit, värit, näytön resoluution, tiedostokoon merkityksen sivulatautumiselle, tiedostoformaatit) tuottaessaan sitä
 • ymmärtää erilaisten julkaisukanavien erityispiirteet aineiston suhteen
 • hahmottaa julkaisujärjestelmän toiminnan ja osaa ohjatusti ylläpitää verkkosivustoa
 • ymmärtää tietokantojen merkityksen verkkosivustojen ylläpidossa
 • osaa huomioida työssään tekijänoikeuksiin ja tietoturvaan liittyvät asiat
 • osaa palvella asiakkaita henkilökohtaisesti sekä eri viestimien kautta
 • ymmärtää verkkojulkaisun työnkulun ja kustannustekijät.
Kirijakso

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen (AUTO) -kokonaisuus täytyy olla suoritettuna.
Tutkinnon osan sijoittuminen pk: 3. vuoden 2. ja 3. jakso

yo: 2. vuoden 3. ja 4. jakso

Digitaalisen viestinnän ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työelämän tehtävissä. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
 Tutkinnon osa voidaan suorittaa osana työssäoppimista. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös näyttönä, jossa yhteisesti sovittavalla tavalla opiskelija osoittaa osaamisensa toteuttamalla itsenäisesti vaatimuksiltaan tutkinnon osaa vastaavan projektin.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Vastuullisesti ja turvallisesti toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oma-aloitteinen ongelmanratkaiseminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Työryhmän jäsenenä toimiminen

Ammattietiikka: Asiallisesti työyhteisössä toimiminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Osio suoritetaan työssäoppimalla, jolloin yrittäjyys korostuu työharjoittelupaikan painotusten mukaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi