Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ANIMAATIOPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjelmoinnin perusteiden tunteminen Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Opiskelija perehtyy ohjelmoinnin perusteisiin ja osaa käyttää ohjelmointikieliä tarkoituksenmukaisesti.

Animaatio ilmaisuvälineenä Opiskelija perehtyy animaatioon osana verkkopalvelutuotantoa ja osaa käyttää työssään animoinnin erilaisia tekniikoita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään erilaisia teknisiä tapoja ohjelmoinnin ja animaation toteuttamiseen.

Opettaja tukee opiskelijoiden ryhmätyöprosessia ja ohjaa opiskelijoita tapahtuman tuottamisessa projektinhallinnan näkökulmasta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä työprosessin aikana.

Muuta tietoa Animaatioprojektin toimintakokonaisuudessa voidaan toteuttaa Citykani-animaatiofestivaalit.

VERKKOSISÄLLÖN TUOTTAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Verkkoviestintä Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Opiskelija  osaa rakentaa tarkoituksenmukaisen verkkoalustan verkkoviestintää ja mediajulkaisua varten. Opiskelija osaa käyttää erilaisia sivunkuvaus- ja ohjelmointikieliä sekä sivustoeditoria tai sisällönhallintajärjestelmää työssään./td>

Videokuvaus verkkomediassa Opiskelija perehtyy netti-tv:n sisällöntuotantoon ja striimauksen perustekniikoihin.
Liikegrafiikka ilmaisuvälineenä Opiskelija osaa toteuttaa interaktiivisia multimediaelementtejä sekä mainos- ja promografiikkaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään erilaisia teknisiä tapoja verkkoviestinnän, striimauksen ja liikegrafiikan toteuttamiseen.

Opettaja tukee opiskelijoiden ryhmätyöprosessia projekteissa ja ohjaa opiskelijaa löytämään erilaisia näkökulmia verkkosisällön tuottamiseen.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa Verkkoviestinnän toimintakokonaisuus voidaan integroida Saarenmaa-projektiin.

Tutkinnon osan arviointi