4.2.2 AV-vahtimestarin tehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan AV-vahtimestarin tehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • noudattaa aikatauluja ja työohjeita
 • työskennellä osana työryhmää
 • hallita tilannekohtaiset vuorovaikutustaidot
 • toimia asiakaspalvelutehtävissä
 • hallita ja noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä
 • toimia tapahtumissa turvallisuus- ja kulunvalvontatehtävissä
 • hyödyntää tietoverkkoja työssään
 • hallita AV-laitteiden käytön ja hoidon: videoprojektorit, äänentoistolaitteet, valaisun ja tietokoneiden kytkemisen AV-järjestelmiin
 • hallita kopiokoneen käytön
 • toimia lipunmyyntitehtävissä ja tilittää kassan.
 • työskennellä tapahtumien suunnittelun ja rakentamisen tehtävissä
 • raportoida ja dokumentoida tekemäänsä työtä
 • ymmärtää olemassaolevien resurssien vaatimat rajoitteet
 • työskennellä tapahtumien aikana vaadittavissa tapahtumaan liittyvissä tehtävissä (ruokailu, langattomat mikit, lavasteet, backstage catering jne.)
 • toimia kiinteistönhoidon perustaitojen tehtävissä
 • hallita talotekniikan perusteet (sähkökeskukset, ilmastointilaiteet ja hälytyslaitteistot)
 • olla tietoinen lukitusjärjestelmistä
 • tuntea järjestyksen pitoon kuuluvat toimenpiteet
 • tarvittaessa hälyttää ammattilaisen paikalle
 • laatia tilannearvion vikatilanteessa
 • hallita työelämän pelisäännöt.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla ei tarvitse olla ennakkotietoja.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työelämän tehtävissä
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
äidinkieli 1, matematiikka 1, englanti 1
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen, asiakaspalvelu

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen, asiakaspalvelu

Teknologia ja tietotekniikka: hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi