Tutkinnon osan arviointi

AV-VAHTIMESTARIN TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Paikallisesti arvioitava tutkinnon osa
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan toimittamien työnäytteiden ja prosessikuvausten yms. dokumentaation perusteella.
Muuta tietoa Tutkinnon osa suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa esim GLORIA Kulttuuriareena