Tutkinnon osan yleiset toimintakokonaisuudet

VALOKUVAUKSEN YHTEISTUOTANTO (15osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitelmallisuus ja ideointi Opiskelija osallistuu projektin ideointiin ja suunnitteluun.  Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Opiskelija toimii annettujen aikataulujen mukaan ja osaa aikatauluttaa oman työnsä projektin vaatimalla tavalla.
Yhteistyö Opiskelija toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osana työryhmää ja kantaa vastuun omasta osuudestaan.
Välineet ja menetelmät Opiskelija valitsee työhönsä tarkoituksenmukaiset työvälineet ja menetelmät.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja tukee opiskelijoita työn toteuttamisessa ammattimaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Opettaja tukee opiskelijoiden ryhmätyöprosessia ja ohjaa opiskelijoiden työprosessia projektinhallinnan näkökulmasta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 Muuta tietoa Sisällöt määritellään vuosittain yhteistyökumppaneiden ja vaihtuvien tarpeiden mukaan.

Tutkinnon osan arviointi