Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LYHYT DOKUMENTTITUOTANTO 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaikkien tuotannon työvaiheiden itsenäinen hallinta: Opiskelija kertaa ja syventää aikaisemmin opittuja taitoja: kuvaamista, valaisua, leikkaamista, äänitystä työelämää simuloivassa tuotannossa. Näitä ovat esim. uutis-insertit, lyhyet dokumentit, tapatumataltioinnit.
Esituotannon työvaiheet Opiskelija toimii pääsääntöisesti yhden-kahden hengen ryhmissä. Oppivat toimimaan itsenäisesti työtilanteissa.
Kuvausten työvaiheet Opiskelija oppii versioimaan valmiin tuotteen eri julkaisualustojen vaatimusten mukaiseksi.
Jälkituotannon työvaiheet Opiskelija kehittää esteettistä kuin sisällöllistäkin osaamistaan kaikissa työvaiheissa, koska työelämän käytännöissä yksi henkilö voi tehdä kaiken esituotannosta julkaisuun.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan AV-viestinnän alan käytännön työtilanteissa. Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia. Opettaja arvioi opiskelijan osaamista käytännön työskentelyn pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.
Muuta tietoa Vuosittain työelämälähtöisten kokonaisuuksien laajuus voi vaihdella toteutettavien projektien mukaan. Tutkinnon osan kokonaislaajuus on kuitenkin aina 15 osp.

MONIKAMERATUOTANNON TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Osaa toimia osana monikameratuotantoa omassa roolissaan Opiskelija osallistuu monikameratuotannon työryhmään, jossa erilaisia työtehtäviä kierrätetään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan  monikameratuotannon käytännön työtilanteissa. Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista käytännön työskentelyn pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa Toteutetaan yleensä yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa.

REPORTAASITUOTANNON TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaikkien tuotannon työvaiheiden hallinta omassa roolissa työryhmässä: Opiskelija suunnittelee TV-reportaasin dramatugisen, sisällöllisen ja visuaalisen rakenteen osana työryhmää.
Esituotannon työvaiheet Opiskelija valitsee ja pakkaa reportaasituotantoon sopivan liikuteltavan kaluston kuvausmatkalle.
Kuvausten työvaiheet Opiskelija toimii osana liikkuvan kuvan työryhmää omassa roolissaan kuvauksissa.
Jälkituotannon työvaiheet Opiskelija toimii omassa roolissaan osana työryhmää jälkikäsittely- ja julkaisuvaiheessa.
Elokuva- ja festivaalikulttuuri sekä verkostoituminen alalle Opiskelija osallistuu elokuvafestivaaleille, josta reportaasi tehdään. Hän seuraa alan kotimaisia ja kansainvälisiä elokuvanäytöksiä ja tapaa alan tärkeitä tekijöitä. Opiskelija verkostoituu alalle ja vahvistaa ammatti-identiteettiään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan AV-viestinnän alan vuorovaikutus- ja työtilanteissa. Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista työtehtävien toiminnan ja  käytännön vuorovaikutustilanteiden pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa Tuotanto toteutetaan esimerkiksi Tampereen elokuvajuhlilla.

Tutkinnon osan arviointi