Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

OPPIJALÄHTÖINEN AMMATTIPROJEKTI 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omassa roolissaan työryhmässä työskennellen audiovisuaalisen alan äänityöskentelyn oppimisprojektin tai projekteja.

Hän oppii kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänituotannon työprosessin, laatimaan  työtehtävät ja valitsemaan soveltuvan työympäristön.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja kuten esimerkiksi ei-lineaarista työprosessia tuotantoverkkoympäristössä.

Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan audiovisuaalisen tuotteen äänityöprosessin yhteistyössä muun tuotannon työryhmän kanssa.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, äänituotannon ilmaisullisista mahdollisuuksista, laatimaan ja toteuttamaan äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan teknisesti ja ilmaisullisesti korkeatasoisen ääniraidan.

Aänen ammattiprojekti 2 Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omassa roolissaan työryhmässä työskennellen audiovisuaalisen alan äänityöskentelyn oppimisprojektin tai projekteja.

Hän oppii kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänituotannon työprosessin, laatimaan  työtehtävät ja valitsemaan soveltuvan työympäristön.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja kuten esimerkiksi ei-lineaarinen työprosessi tuotantoverkkoympäristössä.

Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan audiovisuaalisen tuotteen äänityöprosessin yhteistyössä muun tuotannon työryhmän kanssa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustöitä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa äänistudioympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely äänistudiossa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa

ÄÄNITYÖN AMMATILLINEN TEKNOLOGIA- JA PROSESSIOSAAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii ammattimaisen äänituotannon työprosessin, työtehtävien ja työympäristön teknologiaa.Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja kuten esimerkiksi ei-lineaarista työprosessia tuotantoverkkoympäristössä.

Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan audiovisuaalisen tuotteen äänityöprosessin yhteistyössä muun tuotannon työryhmän kanssa.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan työryhmässä työskennellen audiovisuaalisen alan äänityöskentelyn oppimisprojektin tai projekteja.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, äänituotannon ilmaisullisista mahdollisuuksista, laatimaan ja toteuttamaan äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan teknisesti ja ilmaisullisesti korkeatasoisen ääniraidan.

Teknologia- ja prosessiosaaminen 1 Opiskelija oppii suunnittelemaan audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessin ääntyötä, valitsemaan soveltuvan tekotavan ja –välineistön, sekä toteuttaa työryhmätyöskentelynä suunnittelemansa tuotannon.
Teknologia- ja prosessiosaaminen 2 Opiskelija oppii suunnittelemaan audiovisuaalisen tuotteen tuotantoprosessin ääntyötä, valitsemaan soveltuvan tekotavan ja –välineistön, sekä toteuttaa työryhmätyöskentelynä suunnittelemansa tuotannon. Opiskelija jatkaa suunnitelmansa toteuttamista ja julkaisee sen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustöitä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa äänistudioympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely äänistudiossa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa Tutkinnon osa suoritetaan osana ”Oppijalähtöinen äänen ammattiprojekti” -kokonaisuutta.

Tutkinnon osan arviointi