Tutkinnon osan arviointi

ARVIOINTI TUTKINNON OSASSA HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN 

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näytön kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa monikanavajulkaisun.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija on suunnitellut ja toteuttanut julkaisutuotteen sekä printti- että verkkomediaan. Opiskelija hallitsee typografian, sommittelun, kuvien ja värien käytön julkaisun ulkoasussa. Opiskelija hallitsee taitto-ohjelman käytön ja osaa toteuttaa monikanavajulkaisun.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.