Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LEHTIJULKAISUN SUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Typografian sääntöjen ja graafisen suunnittelun perusteiden tunteminen Opiskelija osaa käyttää typografiaa, sommittelun keinoja ja värejä julkaisutuotteessa tarkoituksenmukaisesti.
Julkaisutuotteen rakenteen ja sisällön suunnittelu Opiskelija osaa suunnitella lehtijulkaisun rakenteen ja sisällön yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Valokuva julkaisussa Opiskelija tutustuu lehtikuvaamisen perusteisiin ja syventää valokuvaamisen perustekniikkaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

LEHTIJULKAISUN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Toimitustyö Opiskelija osaa toimia osana toimitustyöryhmää ja tuottaa toimituksellista sisältöä lehtijulkaisuun.
Valokuvaus ja visualisointi Opiskelija osaa valokuvata lehtijulkaisuun ja kuvittaa julkaisutuotteen tarkoituksenmukaisesti.
Julkaisutuotteen taittaminen Opiskelija osaa taittaa lehtijulkaisun painovalmiiksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa  Toimintakokonaisuuteen voidaan integroida äidinkielen opintoja.

MONIKANAVAJULKAISU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Sähköisen julkaisun suunnittelu ja toteuttaminen Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa lehtijulkaisusta  verkkoversion tarkoituksenmukaisesti.
Materiaalien optimointi verkkoon sopivaksi Opiskelija perehtyy responsiiviseen suunnitteluun ja osaa optimoida materiaalit verkkoon sopiviksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi