4.2.14 Pelituotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan toimimaan pelituotannossa pelisuunnittelun, peligrafiikan, ohjelmoinnin ja tuotannonhallinnan osa-alueilla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

 • toimia osana pelituotantoprosessia omalla vastuualueellaan
 • ottaa työskentelyssään huomioon pelituotantoprosessin muut työvaiheet
 • kommunikoida ja toimia työryhmän muiden jäsenten kanssa
 • käyttää keskeistä englanninkielistä ammattisanastoa
 • eritellä peleihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • hahmottaa pelien kehityskaaren, lajityypit ja pelimekaniikat
 • käyttää laajasti pelituotannossa tarvittavia työkaluja
 • tuottaa audiovisuaalista materiaalia pelituotannon tarpeisiin
 • viedä valmiita objekteja käytössä olevaan pelimoottoriin
 • testata pelien toimivuutta
 • huomioida pelien eri soveltamismahdollisuudet
 • seurata pelilaitteiden teknistä kehitystä
 • koota portfolion työnäytteistään ja markkinoida sillä omaa osaamistaan.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee olla perustiedot ammattimaisessa pelituotannossa työskentelystä. Hänellä tulee olla perustiedot keskeisistä peligrafiikan ja -animaation tuotannossa käytettävistä ohjelmistoista ja hänen on ymmärrettävä ohjelmoinnin perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen Toisen vuoden 1. ja 2. jakso

Pelialan ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla sekä 1–2 projektityönä. Projektityössä suunnitellaan videopelituotanto ja toteutetaan siitä julkaisukelpoinen demoversio.Tutkinnon osaan voidaan integroida yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat ruotsi, äidinkieli, englanti sekä taide ja kulttuuri.Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lähiopetusta sekä työskentelyä pienryhmissä opettajan ohjauksessa. Työskentelyssä käytetään ammattialan 3D-, animaatio-, kuvanmuokkaus-, ääni- ja pelinkehitysohjelmistoja. Tutkinnon osassa syvennetään osaamista 2D-peligrafiikasta, 3D-mallinnuksesta, peliohjelmoinnista ja tutustutaan erilaisiin pelimoottoreihin.

Pelituotannot toteutetaan 4–6 opiskelijan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä alan työroolia tuotannon aikana.

Pelituotannon toteuttamisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Kokonaisuuden voi suorittaa näyttöportfoliolla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Ruotsi
Äidinkieli
Englanti
Taide ja kulttuuri
 Muuta tietoa 2D/3D-pelituotanto
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Yrittäjyys on mukana ammattiprojekteissa sekä yrittäjämäisen työtavan että yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi