Tutkinnon osan arviointi

PELITUOTANNON TOTEUTTAMINEN –KOKONAISUUDEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näytön kuvaus: Opiskelija toimii pelituotannossa tiimin jäsenenä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa rooliinsa mukaisen kokonaisuuden peligrafiikan, pelisuunnittelun tai ohjelmoinnin alueella.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija on osallistunut ammattimaiseen tiimityönä toteutettuun pelituotantoon. Opiskelija on tuottanut 2D- ja 3D-grafiikkaa pelituotannon edellyttämällä tavalla. Opiskelija on käyttänyt jotain pelimoottoria tuotannon aikana.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.