Tutkinnon osan tomintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PELIPROJEKTISSA TOIMIMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely.

Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

2D-peligrafiikka Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaista 2D-grafiikkaa pelituotannon eri vaiheissa.
3D-peligrafiikka Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa 3D-grafiikkaa jollain ammattiohjelmistolla pelituotannon edellyttämällä tavalla.
Peliohjelmointi Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisia skriptejä pelimoottorille ja testata niiden toimivuutta.
Pelituotanto Opiskelija osaa toimia pelituotannossa vastuullisena ryhmän jäsenenä ammattimaisesti omassa työtehtävässään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa Peliprojekti I -toimintakokonaisuudessa voidaan toteuttaa itsenäinen pelituotanto tai yhdessä Peliprojekti II –toimintakokonaisuuden kanssa laaja pelituotanto.

PELIJULKAISU PROJEKTISSA TOIMIMINEN  

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

2D-peligrafiikka Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaista 2D-grafiikkaa pelituotannon eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää eri pelialustojen vaatimukset peligrafiikalle.
3D-peligrafiikka Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa 3D-grafiikkaa jollain ammattiohjelmistolla pelituotannon edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa rigata ja animoida 3D-hahmon.
Peliohjelmointi Opiskelija tuntee yleisimmät pelimoottorit ja pelituotantoalustat.
Pelituotanto Opiskelija osaa toimia pelituotannossa vastuullisena ryhmän jäsenenä ammattimaisesti omassa työtehtävässään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa Peliprojekti II -toimintakokonaisuudessa voidaan toteuttaa itsenäinen pelituotanto tai yhdessä Peliprojekti I –toimintakokonaisuuden kanssa laaja pelituotanto.

Tutkinnon osan arviointi