Tutkinnon osan arviointi

ARVIOINTI TUTKINNON OSASSA ÄÄNITYÖN PROJEKTITYÖSKENTELY

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Paikallisesti tarjottavan osaamisen arvointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näytön kuvaus: Opiskelija toteuttaa julkaisukelpoisen, ammatillisen äänituotannon projektin, mikä sisältää kenttä-ääntä, musiikkituotannon ja lyhytelokuvan äänen jälkityön.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  Tutkinnon osa voidaan suorittaa osana työssäoppimista. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös näyttönä, jossa yhteisesti sovittavalla tavalla opiskelija osoittaa osaamisensa toteuttamalla itsenäisesti vaatimuksiltaan tutkinnon osaa vastaavan projektin.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.