4.2.13 Netti-tv:n toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija toimii eri työtehtävissä oppilaitoksen työelämälähtöisissä netti-tv-tuotannoissa. Työtehtävät voidaan määritellä tukemaan kunkin opiskelijan henkilökohtaista oppimispolkua. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan toimimalla esimerkiksi netti-tv:n web-sivuston ylläpitotehtävissä, kuvaajana, valaisijana, äänittäjänä, kamera-assistenttina, kuvamiksaajana, tuotantojen koordinointitehtävissä, live-streaming-lähetystehtävissä, toimitustyötehtävissä jne.

Netti-tv-projektit toteutetaan esim. monikameratuotantona suorana live-streamauksena nettiin, tapahtumataltiointina, lyhyinä dokumentaarisina insert-tuotantoina, studiotuotantoina tai radiotyöprojekteina.

Opiskelija oppii netti-tv-ympäristössä toimimaan itsenäisesti ja tekemään nopeita päätöksiä muuttuvissa tilanteissa. Netti-tv on esityskanava opiskelijoiden omille tuotannoille ja toimii linkkinä ulospäin reagoimalla ympäristön tapahtumiin ja toisaalta toimimalla oppilaitoksen näyteikkunana.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

    • suunnitella ja käsikirjoittaa lyhyen insertti- tai dokumenttielokuvan itse tai ryhmässä
    • suunnitella ja toteuttaa valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelman
    • valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön
    • hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt
    • siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni-ja videoeditointilaitteistoon ja editoida niistä
     kerronnallisen kokonaisuuden
    • versioida kuva- ja äänimateriaalia eri julkaisukanaviin
    • säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa
    • käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita
    • toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan
    • huomioida sähkö- ja muun työturvallisuuden
    • osallistuu netti-tv-tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen
    • noudattaa aikatauluja lähetystoiminnassa
    • lukea ajolistoja monikameratuotannossa
    • toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti
    • noudattaa tekijänoikeuksia ja alan sopimuksia
    • kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin
    • dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia
    • toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
    • tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit koulun ja jakelukanavan vaatimusten mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan pitää hallita kuvauksen, editoinnin, valaisun ja äänityksen osalta perustaidot.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ensimmäisen vuoden vuoden 3. ja 4. jakson aikana

Tehostetuotannon ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot suoritetaan työelämälähtöisesti videotuotannon projekteilla. Opetusympäristönä ovat lähiopetustunnit oppilaitoksessa, kuvaukset eri lokaatioissa, palaverit asiakkaan luona jne.

Tutkinnon osassa voidaan tehdä yhteistyöprojekteja yrityselämän, muiden oppilaitosten, järjestöjen tms. kanssa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaaleja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan toimimalla vastaavissa tehtävissä työelämässä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkintoon voidaan integroida yrittäjyyttä, yritystoimintaa, äidinkieltä, markkinointiviestintää sekä taide- ja kulttuurisisältöjä.
Muuta tietoa Netti-tv:n tyypillisiä projekteja ovat reportaasien ja inserttien toteutukset, erilaisten gaalojen, juhlien, seminaarien, konserttien ja muiden vastaavien tapahtumien live-streamaukset monikameratoteutuksena sekä studiotilanteina toteutettavat haastattelut ja vastaavat.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Hän toimii yhteistyökykyisesti
erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti.

Kestävä kehitys: Opiskelija toimii työssään kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti.

Teknologia ja tietotekniikka: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Projektit ovat usein yhteistuotantoja asiakkaiden kanssa. Opiskelijalta vaaditaan tuotannon taloudellisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä sekä taitoa markkinoida omaa työtänsä ja osaamistansa.

Tämä tutkinnon osa sijoittuu ennen työssäoppimisjaksoa ja siten vahvistaa opiskelijan työharjoittelussa tarvittavia taitoja ja edesauttaa työllistymisessä opiskelun jälkeenkin, etenkin kun pääkaupunkiseudulla on suurin osa alan toimijoista ja työnantajista.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi