Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Mainoselokuvan- ja studiotuotannon toteuttaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaikkien tuotannon työvaiheiden itsenäinen hallinta: Opiskelija kertaa ja syventää aikaisemmin
opittuja taitoja: kuvaamista, valaisua, leikkaamista, äänitystä
ja tehostetuotannon perusteita lyhytkestoisessa työelämää simuloivassa tuotannossa. Näitä ovat esim. televisio-ohjelmatunnukset, elokuvaintrot, tietoiskut ja mainokset.
Esituotannon työvaiheet

Kuvausten työvaiheet

Jälkituotannon työvaiheet

Opiskelija toimii pääsääntöisesti 4-5 hengen pienryhmissä. Oppivat toimimaan itsenäisesti työtilanteissa.
Opiskelija oppii versioimaan valmiin tuotteen eri julkaisualustojen vaatimusten mukaiseksi.
Opiskelija kehittää esteettistä kuin sisällöllistäkin osaamistaan kaikissa työvaiheissa, koska työelämän käytännöissä yksi henkilö voi tehdä kaiken esituotannosta julkaisuun.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tai työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan tutkinnon osasta annettavassa näytössä. Tutkinnon osan aikana arviointia suoritetaan myös työryhmässä ryhmäarviointina ja vertaisarviointina.

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan AV-viestinnän alan käytännön työtilanteissa.
Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista käytännön työskentelyn pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa Vuosittain työelämälähtöisten kokonaisuuksien laajuus voi vaihdella toteutettavien projektien mukaan. Tutkinnon osan kokonaislaajuus on kuitenkin aina 15 osp.

Live-streamauksen toteuttaminen 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimia osana tuotantoryhmää reaaliaikaisessa ohjelman lähetys- tai taltiointiprojektissa. Opiskelija osallistuu työryhmään, joka kuvaa, äänittää, lähettää suorana lähetyksenä nettiin ja/tai taltioi reaaliajassa esityksen tai muun tapahtuman. Tuotanto pyritään toteuttamaan asiakastyönä ja monikameratekniikalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan osana tuotantoryhmää käytännön työtilanteissa.

Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista käytännön työskentelyn pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa Yleensä toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa.

Vuosittain työelämälähtöisten kokonaisuuksien laajuus voi vaihdella toteutettavien projektien mukaan. Tutkinnon osan kokonaislaajuus on kuitenkin aina 15 osp.

Insert-tuotannon toteuttaminen 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaikkien tuotannon työvaiheiden itsenäinen hallinta: Opiskelija suunnittelee TV-insertin dramatugisen, sisällöllisen ja visuaalisen rakenteen osana työryhmää.
Esituotannon työvaiheet Opiskelija valitsee ja pakkaa insert-tuotantoon sopivan liikuteltavan kaluston kuvausmatkalle.
Kuvausten työvaiheet Opiskelija toimii osana liikkuvan kuvan työryhmää omassa roolissaan kuvauksissa.
Jälkituotannon työvaiheet Opiskelija toimii omassa roolissaan osana työryhmää jälkikäsittely- ja julkaisuvaiheessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan AV-viestinnän alan vuorovaikutus- ja työtilanteissa.

Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista työtehtävien toiminnan ja käytännön vuorovaikutustilanteiden pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa Tuotanto toteutetaan usean pienen insert-projektin sarjana siten, että työtehtäviä voidaan vaihtaa työryhmän sisällä ja kaikille työryhmän jäsenille hahmottuu toiston myötä projektin työnkulku.

Vuosittain työelämälähtöisten kokonaisuuksien laajuus voi vaihdella toteutettavien projektien mukaan. Tutkinnon osan kokonaislaajuus on kuitenkin aina 15 osp.

Tutkinnon osan arviointi