Tutkinnon osan arviointi

ARVIOINTI TUTKINNON OSASSA KALUSTOMESTARI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näytön kuvaus: Opiskelija toimii kalustomestarin tehtävissä

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija on toiminut kalustomestarin tehtävissä ja suoriutunut tehtävistä
Muuta tietoa Arviointi perustuu 50 % näyttöön ja 50% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta sekä työelämätaitoja  jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.