Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Mobiilipelin esituotannossa toimiminen  

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Mobiilipelin esituotanto Opiskelija ymmärtää mobiilipelin tuotantoprosessin kulun. Opiskelijalla osaa tehdä tuotantosuunnitelman ja tuotantoaikataulun sekä käyttää yleisimpiä tuotannonhallintatyökaluja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.
Muuta tietoa

Mobiilipelituotannossa ja -pelijulkaisussa toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Menetelminä luennot, harjoitustehtävät, opintokäynnit, projektityöt tai itsenäinen työskentely. Opetus tapahtuu sekä oppilaitosympäristössä että tehtävien edellyttämissä paikoissa oppilaitoksen ulkopuolella.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja manuaaleja sekä opettajalähtöisesti että itsenäisellä tiedonhaulla.

Mobiilipelituotanto Opiskelija osaa toimia mobiilipelituotannossa omassa roolissaan suunnittelun, grafiikan tai ohjelminnin alueilla.
Mobiilipelijulkaisu Opiskelija tuntee yleisimmät mobiilipelien julkaisukanavat ja
–alustat ja ymmärtää niiden vaatimukset tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa valmistella pelituotannon aineiston mobiilijulkaisemista varten.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijaa ohjataan opettajalähtöisesti, vertaisopetuksella ja itsenäisen tiedonhaun kautta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta työprosessin aikana.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi