Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUDET JA NIIDEN OPPIMISTAVOITTEET TEHDÄÄN AIDOISSA TYÖELÄMÄN TEHTÄVISSÄ JA NIIDEN TOIMINTAKOKONAISUUDET MUOTOUTUVAT NIIDEN MUKAISEKSI.

GRAAFISEN TUOTANNON TOTEUTTAMISEN TOIMINTAKOKONAISUUDET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet

Ammattitaitovaatimusten mukaiset oppimistavoitteet

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Työtehtäviin harjaannutaan aidoissa työelämän tehtävissä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi työnantajan, työssäoppimisen ohjaajan sekä omana arviointina. Palautetta voi antaa myös asiakas.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi