Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi
Audiovisuaalisen alan ruotsinkielisen ammattisanaston tunteminen Opiskelija tutustuu audiovisuaalisen alan ruotsinkieliseen työympäristöön ja harjoittelee kertomaan ammatillisesta osaamisestaan ja työtehtävistään ruotsin kielellä.
Ruotsinkielisten työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen Opiskelija lukee lyhyitä alaan liittyviä tekstejä ruotsiksi, kuten työ- tai turvallisuusohjeita sekä harjoittelee oman tekstin tuottamista.
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija hallitsee kohteliaisuusfraasit ja ”small talkin” ja harjoittelee erilaisia arkipäivän ja työelämän viestintätilanteita ruotsiksi.
Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa Opiskelija ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osan tavoitteiden ja
arviointikriteereiden perusteella.

Oppiminen voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osan tavoitteiden ja
arviointikriteereiden perusteella.

Oppiminen voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa palautetta opiskelijalle suullisesti ja arvioimalla osaamista tutkinnon osan tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella asteikolla 1–3.

Muuta tietoa Integroidaan ammattiaineiden yhteyteen tai suoritetaan yhteistyössä ruotsinkielisen AV-alan koulutuksen tarjoajan kanssa.

Voidaan myös suorittaa työssäoppimalla kansainvälisessä työympäristössä.

5.1.5 Tutkinnon osan arviointi