Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto ja viestintätekniikan sovellukset ja ammattiohjelmien käyttö Opiskelija käytää monipuolisesti erilaisissa työtehtävissään tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia.  Hän käyttää ammattiohjelmia ja -laiteympäristöjä  erilaisissa työtehtävissä AV-alalla. Hän kehittyy itsenäiseksi ja itseohjautuvaksi sovellusten ja laitteiden käyttäjäksi, joka osaa hakea lisäohjeita erilaisista lähteistä.

Projektityöskentely, tiedon haku internetistä ja eri harjoitustehtävät. Yksilö- ja pienryhmäohjaus.

Toimintaympäristönä erilaiset AV-viestinnän alan laiteympäristöt.

Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja antaa tarvittavaa opetusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä ohjaten opiskelijaa suoriutumaan osaamistavoitteista. Opettaja arvioi opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan osaamista yhdessä opiskelijan kanssa. Oppiminen arvioidaan kokeella tai tehtävien palautuksella. Jatkuva palaute työskentelyn aikana.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tuotosten perusteella.

Muuta tietoa Kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen peruspoluilla  tieto- ja viestintätekniikan valinnaisia osaamistavoitteita tarjotaan 3 osp.

Opiskelija voi myös suorittaa laajemmat osaamistavoitteet, lisää edelliseen 2 osp. Tällöin opiskelijalta edellytetään laajempaa osaamista  valinnaisten osaamistavoitteiden mukasesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi useampien sovellusten hallintaa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Tieken @-kortin moduuli taulukkolaskenta ja saada @-kortti. Opiskelijalla on myös mahdollisuus laajentaa @-kortti A-kortiksi.

Tutkinnon osan arviointi, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen