Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Kuviomaalaustyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Raidoituksien tekeminen teippaamalla tai maalaten Opiskelija perehtyy ohjatusti teippaamisella ja maalauksella tehtäviin raidoituksiin. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Yksinkertaisten kuvien maalaus mallin avulla Opiskelija tekee mallin avulla yksinkertaisia kuvia.
Tarratekstien asemointi ja kiinnitys Opiskelija perehtyy tarratekstien asemointiin ja kiinnitykseen sekä suorittaa tarraleikkurin avulla tekstitystä.
Erikoismaalauksen pohjustuksien valmistelu Opiskelija tekee ohjeiden mukaan tehoste- ja
monikerrosmaalauksia ja pohjustaa maalattavan kohteen
Tehoste- ja monikerrosmaalauksien tunteminen ja maalaus Opiskelija perehtyy pohjarakenteiden vaatimuksiin eri
maalausmateriaaleille ja osaa suunnitella
yksinkertaisia erikoismaalauksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa