4.2.14 Ajoneuvomyyntityö (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • edustamansa tuotteet ja ylläpitää tuotetuntemustaan tutustumalla tuotteisiinsa ja hankkimalla niistä tietoa erilaisista tietolähteistä
  • suorittaa autokaupan eri vaiheet ja tehtävät
  • atk:n käytön, asiapapereiden täytön, autojen tilausjärjestelmät, vaihtoautohinnoittelun ja muut autokauppaan liittyvät toiminnot
  • autotalon kokonaismyynnin
  • tarjota oikeaa autoa tarvittavine lisävarusteineen ja esitellä myös varaosa- ja tarvikemyynnin, korjaamon ja muut liikkeen palvelut sekä tarjota niitä asiakkaalle
  • toimia myös vaihtoyksikön ostajana, määrittää ostohinnan ja tehdä kokonaiskaupan
  • autokaupan liitännäispalvelut, kuten rekisteröinnin, vakuutukset, rahoitukset sekä auton luovutukseen liittyvät asiat, ja tehdä ne asiakaskeskeisellä tavalla
  • eri rahoitusvaihtoehdot ja hyödyntää eri vaihtoehtojen tarjoamat mahdollisuudet
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti