Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Moottoripyörien huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn vastaanotto Opiskelija oppii ja perehtyy ohjattuna asiakaspalvelun ja työnvastaanoton periaatteisiin osana korjaamoprosessia. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Lainsäädäntö Opiskelija perehtyy ohjattuna AUNE-ehtoihin ja tuotevastuulakiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Moottoripyörien huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn vastaanotto Opiskelija oppii ja perehtyy ohjattuna asiakaspalvelun ja työnvastaanoton periaatteisiin osana korjaamoprosessia. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Moottoripyörän huolto- ja korjaustarve sekä kustannusarvion tuntemus Opiskelija perehtyy ohjatusti moottoripyörien huolto-ohjelmiin ja korjaustarpeisiin. Opiskelija perehtyy kustannusarvioiden tekemiseen ja arvioi moottoripyörän kunnostustarpeen huolto-ohjelman tarkastuskohteiden mukaan. Opiskelija tekee huolto- ja korjaustöitä noudattaen valmistajan korjausohjeita.
Moottoripyörän korjauksen kannattavuuden määrittely Opiskelija tekee kustannusarvion perusteella laskelmat, joilla voi neuvotella asiakkaan kanssa korjaamisen kannattavuudesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Moottoripyörien huolto ja korjaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Moottoripyörän huolto- ja korjaustarve sekä kustannusarvion tuntemus Opiskelija perehtyy ohjatusti moottoripyörien huolto-ohjelmiin ja korjaustarpeisiin. Opiskelija perehtyy kustannusarvioiden tekemiseen ja arvioi moottoripyörän kunnostustarpeen huolto-ohjelman tarkastuskohteiden mukaan.

Opiskelija tekee huolto- ja korjaustöitä noudattaen valmistajan korjausohjeita.

Moottoripyörän korjauksen kannattavuuden määrittely Opiskelija tekee kustannusarvion perusteella laskelmat, joilla voi neuvotella asiakkaan kanssa korjaamisen kannattavuudesta.
Lainsäädäntö Opiskelija perehtyy ohjattuna AUNE-ehtoihin ja tuotevastuulakiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa