Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lähetyksen vastaanottotarkastus, siihen liittyvät purkaminen ja välivarastointi sekä pakkausmateriaalien huolehtiminen lajiteltuina kierrätykseen Opiskelija ottaa ohjattuna toimituksen vastaan ja tekee asiaankuuluvan tulotarkastuksen.
Opiskelija huomioi kestävän kehityksen, ylläpitäen omassa työpisteessä siisteyden ja järjestyksen ja lajittelee jätteet yrityksen ympäristöohjelman mukaan. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Pienkoneen kokoaminen tai asentaminen valmistajan ohjeen mukaan Opiskelija tekee laitteen kokoamisen luovutuskuntoon, luovutushuollon ja täyttää tarvittavat asiakirjat. Opiskelija opastaa asiakasta laitteen turvallisessa käyttämisessä.
Alan lainsäädännön, kuten liikennetarvikelain, tieliikennelain ja vesiliikenneasetusten ohjeiden ja määräyksien huomioiminen Opiskelija perehtyy tietotekniikan avulla lainsäädäntöön huomioiden erilaiset asetukset ja määräykset. Opiskelija kokoaa ja asentaa laitteet näiden vaatimusten mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa